Välkommen till Lima Besparingsskog!

Här kan du bland annat läsa om verksamheten, pågående projekt, bidragsregler och ladda ner bidragsblanketter.

Har ni synpunkter eller förslag , vänligen maila in dom på besparingsskog@limaskog.com

Länkar

Skogsstyrelsen

Sveriges Allmänningsskogars Förbund