Lima Utveckling AB

 

Vi är genom vårat helägda dotterbolag Lima Utveckling AB (LUAB) delägare i följande företag

  • Ärnäshedens Fastighets AB
  • Lima Transtrands Fastighets AB
  • Scandinavian Mountains AB
  • Lima Logistikcenter AB
  • Älvdalens Utbildningscentrum