Vi är genom vårat helägda dotterbolag Lima Utveckling AB ( LUAB) delägare i följande företag

  • Ärnäshedens Fastighets AB
  • Lima Transtrands Fastighets AB
  • Scandinavian Mountains AB

.