Avskjutningsstatistik för Lima Jaktvårdskrets 2009-2022

 

Här kan du läsa rapporten !
Lima jaktvårdskrets avskjutningsstatistik småvilt 2009-2022

 


Hjälp forskarna ta reda på varför rådjur får diarré - Jaktjournalen

Nytt för i år ! 

Nu kan ni köpa era småviltskort direkt via nätet.
Klicka in på länken nedan eller skanna QR-koden, följ sedan instruktionerna! 

Samma regler som innan, endast ett smidigare sätt att hantera småviltskorten.
Självklart är ni fortfarande välkomna in på kontoret ! 

Småviltskort via kwikk

Småviltsjakt på Lima Besparingsskog

Jaktkortslösare på Lima Besparingsskogs marker ska följa svensk lag och aktuell jakttidstabell, eftersträva en god jaktetik samt visa respekt gentemot människor och natur ! 

 1. Rätt att lösa jaktkort för småvilt på besparingsskogen har

  1. personer som sedan minst 2 år är kyrkobokförda inom Lima socken
  2. personer som genom egna lagfarter på fastigheter inom Lima socken är delägare i besparingsskogen
  3. söner/döttrar eller make/maka till delägare. I begreppet son/dotter ingår även sonhustru/måg, dock ej sambor
  4. dödsbodelägare som av övriga i dödsboet fått rätt att för dödsboets räkning utnyttja fastighetens jakträtt på besparingsskogen
   Anm. Avser endast en delägare per av dödsboet ägd fastighet!
  5. anställda på besparingsskogen

   Dagkort gästjägare, maximalt fem dagskort för gästjägare får lösas per säsong och årskortslösare ( kategori A-E ) Årskortslösaren räknas som jaktvärd och ska finnas med på jakten som ansvarig för sin gäst. Dagkortet kan köpas tidigast en vecka för jakttillfället. 

 2. Priser för jaktkort:
   Kategori A:200 kr/år
   Kategori B, C, D, E:100 kr/år
   Gästkort:100 kr/dag

JAKTREGLER FÅGEL

Följande regler gäller för fågeljakten på Lima Besparingsskogs marker:
Maximalt två ripor eller skogsfåglar får fällas per jägare och jaktdag.


Jaktpremiären på Hundfjället-Västra Kalven senareläggs till 15 september.
Hundträning är tillåten innan dess.

Se till att ha jaktkortet med Er så Ni kan uppvisa det vid anmodan.

Jaktansvarig

Har ni frågor om jakt och småviltskort? Då vänder ni er till
Linus Lindmarklinus.lindmark@limaskog.com eller
073-0757819

Björnjakt

För att underlätta möjligheterna till björnjakt så får den som löser ett småviltkort på Lima Besparingsskog möjlighet att jaga björn på hela besparingsskogen.

För den som är medlem i ett älgjaktlag som arrenderar mark av Lima Besparingsskog behövs inget småviltkort för att jaga björn på de marker som älgjaktlaget arrenderar.

Älgjakt

All älgjakt på besparingens marker är utarrenderad till jaktlag.