Allmänningsstyrelsen består av följande ledamöter

Allmänningsstyrelsen väljs på jordägarstämman och består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Mandattiden är fyra år.

Ordinarie styrelseledamöter

Mandatperiod

Mats Larsson, ordförande 2022-2025
Hans Andersson, vice ordförande 2020-2023
Bengt Halvarsson 2020-2023
Per Limberg 2020-2023
Jan-Olov Mattsson 2022-2025
Roger Olsson 2022-2025
Johnny Thuresson 2022-2025

Styrelsesuppleanter

Mandatperiod

Peter Bois 2020-2023
Sofie Stafås 2022-2025