Allmänningsstyrelsen består av följande ledamöter

Allmänningsstyrelsen väljs på jordägarstämman och består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Mandattiden är fyra år.

Ordinarie styrelseledamöter

Mandatperiod

Per-Arne Oscarsson, ordförande 2018-2021
Hans Andersson, vice ordförande 2020-2023
Bengt Halvarsson 2020-2023
Per Limberg 2020-2023
Mats Larsson 2018-2021
Roger Olsson 2018-2021
Johnny Thuresson 2018-2021

Styrelsesuppleanter

Mandatperiod

Peter Bois 2020-2023
Sofie Stafås 2018-2021