Allmänningsstyrelsen består av följande ledamöter

Allmänningsstyrelsen väljs på jordägarstämman och består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Mandattiden är fyra år.

Ordinarie Styrelseledamöter

Mats Larsson, ordförande                  2022-2025
Hans Andersson, vice ordförande      2020-2023
Bengt Halvarsson                               2020-2023
Per Limberg                                        2020-2023 
Jan-Olov Mattsson                             2022-2025
Roger Olsson                                      2022-2025
Johnny Thuresson                              2022-2025

Styrelsesuppleanter

Peter Bois                       2020-2023
Sofie Stafås                     2022-2025