Pågående, Utförda och kommande projekt

Här nedan kan ni se ett litet axplock av Lima Besparingsskogs åtaganden för bygden, vi arbetar ständigt med att ta fram nya projekt som ska generera arbetstillfällen och utveckla Lima Socken. 

  • Sixtens Jernbergs Museum 
  • Hantverkshuset
  • Äråbadet 
  • Ärnäshedens industritomter
  • Byggprojekt uppe på fjället

Har du några ideér på vad du önskar att Lima Besparingsskog ska göra ? 

Tänk på att det ska generera arbetstillfällen, utveckla och göra Lima Socken mer attraktivt att bo och leva i ! 
Maila fredrik.eriksson@limaskog.com