Vi utför allt vägunderhåll, såväl vinter- som sommarunderhåll, på enskilda vägar och Besparingsskogens vägar inom Lima socken. Totalt är detta vägnät ca 800 km.

Vår maskinpark:

  • Lastbil med komplett snöröjningsutrustning
  • Hjullastare Volvo L120 F
  • King Cab
  • Hydrauliskt driven stenborr (kompressor)
  • Ångpanna

På vägavdelningen arbetar Kenneth Limberg, Kjell-Åke Nilsson och
Lucas Gudmundsson. Vi samarbetar även med kollegorna på Transtrands Besparingsskog  https://www.transkog.se/verksamhet/vaghallning/

Grus

Vi kan leverera grus till planerings- och vägbyggnationer. Vi åtar oss även en del beställningsarbeten. Beställning av grus gör ni av
Kenneth Limberg, 070-353 35 81.

Vinterväghållning

Plogning till avverkningar som ligger inom Lima Besparingsskogs vägnät och har en volym om minst 300 m3fub utförs av Lima Besparingsskog utan kostnad för markägaren/avverkaren. Plogningen skall vara anmäld till oss senast den 1 december.