Väghållning

Vi utför allt vägunderhåll, såväl vinter- som sommarunderhåll, på enskilda vägar och Besparingsskogens vägar inom Lima socken. Totalt är detta vägnät ca 800 km.

För frågor som rör vägunderhåll kontakta Kenneth Limberg på 070-353 35 81 

Vi som arbetar på vägsidan är förman Kenneth Limberg, 
Lucas Gudmundsson och Anders Söderberg.

Vi arbetar under högssäsong med kollegorna på Transtrands Besparingsskog,
de hjälper oss med bland annat gruskörning och saltning.

Maskinpark

  • Lastbil med komplett snöröjningsutrustning
  • Hjullastare , Ljungby L15 och Volvo L120F
  • King Cab
  • Hydrauliskt driven stenborr (kompressor)
  • Ångpanna

Grus

Vi har egna moräntäkter för att försörja oss med det vägmaterial som behövs. 

En del grus levereras till olika planerings- och vägbyggnationer.

Vi utför även en del beställningsarbeten.
Beställning av grus gör ni hos Kenneth,
ring 070-353 35 81 eller maila på kenneth.limberg@limaskog.com

 

Samarbeten

Vi  har ett bra samarbete med olika lokala entreprenörer.
Vi köper in tjänster för bland annat  väghyvling, grävning och buskröjning och gruskrossning.

Nedan följer ett axplock av de vi samarbetar med. 

Vinterväghållning

Skogsbilvägar som är belägna inom Lima socken och har en godtagbar standard, plogas utan kostnad för delägaren/avverkaren om avverkningsvolymen uppgår till  minst 300 m3fub.

Plogningen skall vara anmäld till oss senast
den 1 december.
Plogning sker på vår bekostnad under två veckor efter det att avverkningen är avslutad.