Bidragsregler för delägare i Lima Besparingsskog

Bidragsregler Lima Besparingsskog 2022

Ansökan Jordbruksbidrag

Ansökan Skogsbruksbidrag

Kom ihåg ! Ni måste bifoga en karta över området där arbetet är utfört !

För att erhålla såväl jord- som skogsbruksbidrag skall man vara delägare i besparingsskogen (jordtal på fastigheten). Ansökningsblanketter för bidrag kan laddas ner i länkar enl ovan, eller hämtas på besparingsskogens kontor. Minimibeloppet för utbetalning av bidrag är 500 kronor.