Fastighetsinformation

Lima Besparingsskog har under tid utökat sitt fastighetsinnehav och har nu en egen fastighetsavdelning.
Inom fastighetsavdelningen ligger ansvar för fastigheter och avtal avseende mark.
Vi förvaltar befintliga fastigheter och driver även fastighetsutveckling genom planering och framtagande av detaljplaner.

Klas Alfredsson är den ni kontaktar om ni har funderingar eller frågor som rör vårat fastighetsinnehav,
073-038 79 69 eller klas.alfredsson@limaskog.com.
Här arbetar även Kjell-Åke Nilsson som har hand om den dagliga driften på bland annat Äråbadet, Hantverkshuset och Sixtens Jernbergs Museeum. 

Klas hjälper även våra kollegor på Transtrands Besparingsskog med deras fastighetsinnehav.

Här nedan ser ni vilka fastigheter vi förvaltar i Lima.

Pågående Detaljplansarbete

  • Industriområde Ärnäsheden. Möjliggöra för företagare inom Lima att utveckla sitt företag med tomt och byggnad på Ärnäsheden
  • Stjärnvägen– Väst och Öst i Tandådalen, bostads och affärsområde för turistnäringen

Hantverkshuset

Industrilokal för uthyrning,
innefattar verkstad och timringsverksamhet.

Ärnäshedens fastigheter

Samägs med Malung-Sälens kommun, Industrilokal för tvätt och verkstad på Ärnäsheden.

Verkstad och Garage

Verkstad för bilar och andra fordon.
I bottenplanet finns även en tvätthall för självservice.
Garaget har vi till eget bruk för vägavdelningens egna maskinpark.

Kontorshuset i Lima

Besparingens kontorsbyggnad, innefattar administration och kontor för våra avdelningar.

Äråbadet

Med gamla anor som badanläggning har hela området fått en ny kostym, innefattar uppvärmd pool, omklädningsrum, konferenslokal, kiosk, kontor, ställplatser för husbilar med en komplett serviceanläggning, tillgång till utegym, cykel och vandringsleder m.m.

Sixtens Jernbergs Museum

Museum med utställning  av Sixten Jernbergs  prissamling samt kuriosa om hans otroliga karriär. I samma byggnad drivs även en restaurang. 

 

Närsjöstugan

Jordägarnas egna oas, alldeles intill Närsjön har besparingen en stugaämnad för uthyrning till jordägare inom Lima Besparingsskog. 

 

 

Skogens kojor

Inom Lima Socken finns ett flertal äldre skogskojor, vi gör inom ramen i möjligaste mån åtgärder för att bevara detta kulturarv. 

Personal på plats !

Den som sköter den dagliga driften av våra fastigheter är  Kjell-Åke Nilsson !