Lima Jordägande Socknemän För Besparingsskogen

Lima Besparingsskog bildades 1872 och är en samfällighet som ägs av jordägare i Lima socken.

Verksamhet bedrivs inom områdena skogsbruk, väghållning, reparationsverkstad samt kapitalförvaltning.
Skogen omfattar totalt ca. 51.000 ha, varav ca. 35.000 ha produktiv skogsmark. Besparingsskogen styrs av lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna från år 1952.

Bolagsformen är ett mellanting mellan Aktiebolag och Ekonomisk förening.
Vårt högsta beslutande organ är Jordägarstämman och Allmänningsstyrelsen är det operativa organet och består av 7 ledamöter.