Skogsinnehav

Lima Besparingsskogs totala markareal omfattar ca 51 000 ha,
varav ca 36 000 ha är produktiv skogsmark.
Skogsbruket bedrivs med ett uthålligt virkesuttag på lång sikt, med en hög kvalitet på skogsvård och naturvård. Vi verkar för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Skogsinnehavet är talldominerat med hög virkeskvalitet.

Vårt skogsbruk är gruppcertifierat enligt FSC® genom Skogscertifiering Prosilva

(FSC: SCS-FM/COC-00153G)           (PEFC: 1700081)

Vid frågor och synpunkter på Lima Besparingsskogs certifieringsarbete,
vänd Er i första hand direkt till oss.

Det finns även möjlighet att vända sig direkt till Prosilva, som är det företag som certifierar oss.
Prosilvas roll är att se till så att skogsägaren följer standardens krav och regler.

Kontaktuppgifter till Prosilva:

skogscertifiering.se
kontakta@skogscertifiering.se

Vinter

Slutavverkning

Besparingen slutavverkar ca 55 000 m3sk per år. Avverkningarna sker med entreprenörer. Virket säljs som leveransvirke.

 

Gallring

Gallringsvolymen är ca 30 000 m3sk per år. Det är främst 1:a gallringar. Gallringarna sker med entreprenörer. Virket säljs som leveransvirke.

 

Markberedning

Markberedning utföres på ca 350 ha per år. Markberedning är nödvändigt för ett lyckat föryngringsresultat. Harvning är den vanligaste markberedningsmetoden. En del otillgängliga vinteravverkningar höglägges med grävskopa. På lämpliga objekt sker hyggesbränning.

 

Plantering

All återbeskogning sker genom plantering. Vi planterar ca 800 000 plantor per år. Plantering sker med egen säsongsanställd personal. Vi planterar endast täckrotsplantor.

Röjning

Vi röjer ca 350 ha per år. Röjningen utföres både med egen säsongsanställd personal samt med entreprenörer.