Välkommen till Lima Besparingsskog!

Här kan du bland annat läsa om verksamheten, pågående projekt, bidragsregler och ladda ner bidragsblanketter.

Har du synpunkter på vår hemsida, kontakta oss på telefon 0280-550 80 eller
maila till: monica.lindow@limaskog.com


INSTÄLLD JORDÄGARSTÄMMA!!!

Ordinarie jordägarstämma med Lima Besparingsskog som skulle ägt rum den 24 november kl 18:00 i Folkets Hus, Limedsforsen är
INSTÄLLD 
tillsvidare p g a den ökande smittspridningen av Covid-19 och därmed nya lokala allmänna råd från Folkhälsomyndigheten gällande Dalarnas Län.

Nyheter

 

Stäng meny