Välkommen till Lima Besparingsskog!

Här kan du läsa om verksamheten, pågående projekt, bidragsregler, ladda ner bidragsblanketter.

Har du synpunkter på vår hemsida (vad som skall vara med), kontakta

Monica Lindow
0280-55080
e-post: monica.lindow@limaskog.com

 

KALLELSE

Delägare i Lima Besparingsskog kallas till
Ordinarie Jordägarstämma

Tid: Onsdag 28 november 2018, kl 18:00
Plats: Sixten Jernbergs museum, Limedsforsen

Dagordning
1. Enligt reglementet
2. Budget 2019
3. Bidragsregler 2019
4. Försäljning av fyra arrendetomter
5. Försäljning av tomtmark vid Hundfjället
6. Information om värdepappersportföljen i Handelsbanken

Vi bjuder på kaffe med dopp!

Fullständiga handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på Besparingsskogens kontor från den 14 november.
Delägareförteckning med röstetal finns tillgänglig på Besparingsskogens kontor.
Ändringar i jordtal skall vara kontoret tillhanda senast 21 november för att kunna påverka röstlängden.
Andelsägare, se till att ha fullmakt för hela fastigheten.

 

 

JAKTREGLER                                                        

Följande regler gäller för fågeljakten på Lima Besparingsskogs marker:
Maximalt två ripor eller skogsfåglar får fällas per jägare och jaktdag.
Jaktpremiären på Hundfjället-Västra Kalven senareläggs till 15 september.
Hundträning är tillåten innan dess.

Se till att ha jaktkortet med Er så Ni kan uppvisa det vid anmodan.

 

Nyheter

Stäng meny