Lima Utveckling AB (LUAB) har beslutat att införa ett ekonomiskt stöd till nya företagare inom Lima. Stödet är tänkt att användas för att köpa administrativa tjänster i samband med nystart av företag.

För ytterligare information, kontakta Fredrik Eriksson, Lima Besparingsskog.
Telefon: 0280-550 80
E-post: fredrik.eriksson@limaskog.com