Lima Utveckling AB (LUAB) har som övergripande syfte att främja utvecklingen av näringslivet och skapa arbetstillfällen inom Lima Socken i Malung-Sälens Kommun.

För ytterligare information, kontakta Fredrik Eriksson, Lima Besparingsskog.
Telefon: 0280-550 80
E-post: fredrik.eriksson@limaskog.com