För att underlätta möjligheterna till björnjakt så får den som löser ett småviltkort på Lima Besparingsskog möjlighet att jaga björn på hela besparingsskogen.

För den som är medlem i ett älgjaktlag som arrenderar mark av Lima Besparingsskog behövs inget småviltkort för att jaga björn på de marker som älgjaktlaget arrenderar.