All älgjakt på besparingsskogens marker är utarrenderat till jaktlag.