Lima Utveckling AB (LUAB) har beslutat att införa ett ekonomiskt stöd till nya företagare inom Lima. Stödet är tänkt att användas för att köpa administrativa tjänster i samband med nystart av företag.

Stöd kan även sökas av redan startade företag i samband med utökning av verksamhet.

För ytterligare information, kontakta Fredrik Eriksson, Lima Besparingsskog.
Telefon: 0280-550 80
E-post: besparingsskog@limaskog.com

Blanketter

Blankett för nystart av företag

Blankett för utökning av verksamhet

Stäng meny