Bidragsregler för delägare i Lima Besparingsskog

Bidragsregler 2020

Ansökan Jordbruksbidrag 2020

Ansökan Skogsbruksbidrag 2020

För att erhålla såväl jord- som skogsbruksbidrag skall man vara delägare i besparingsskogen (jordtal på fastigheten). Ansökningsblanketter för bidrag kan laddas ner i länkar enl ovan, eller hämtas på besparingsskogens kontor. Minimibeloppet för utbetalning av bidrag skall vara 500 kronor. 

OBSERVERA att för samägda fastigheter utbetalas bidraget till en delägare. Bidrag som avser 2020 utbetalas t.o.m februari 2021. Samtliga bidrag kommer att utbetalas via bankkonton. 

Stäng meny