Bidragsregler för delägare i Lima Besparingsskog

Bidragsregler 2019
Bidragsregler 2020

Ansökan jordbruksbidrag
Ansökan Jordbruksbidrag 2020

Ansökan skogsbidrag
Ansökan Skogsbruksbidrag 2020

 

 

 

 

För att erhålla såväl jord- som skogsbruksbidrag skall man vara delägare i besparingsskogen (jordtal på fastigheten). Ansökningsblanketter för bidrag kan laddas ner i länkar enl ovan, eller hämtas på besparingsskogens kontor. Minimibeloppet för utbetalning av bidrag skall vara 400 kronor. 

OBSERVERA att för samägda fastigheter utbetalas bidraget till en delägare. Bidrag som avser 2019 utbetalas t.o.m februari 2020. Samtliga bidrag kommer att utbetalas via bankkonton. 

Stäng meny