Information om försäljning av tomter i Tandådalen, Sälen.

OBS! Slutsålt.

Lima Besparingsskog har tagit fram en detaljplan med 36 tomter i Tandådalen. Av dessa är 36 tomter sålda. Alla tomter är sålda.

Vilka regler som gäller för byggnadernas storlek m.m. redovisas i bifogat utdrag ur planbeskrivning där tomterna i denna försäljningsomgång ligger inom B2 –kvarteren. Tomterna är markerade i fält med tomtnummer fastsatt på stolpe i mitten på varje tomt.

Kommunalt vatten och avlopp, el samt fjärrvärme är framdraget till tomtgräns. Anslutningsavgifter betalas av köparen. Köparen betalar lagfartskostnader för den eller de tomter han köper.

En samfällighetsförening är bildad för området.

För försäljning och aktuell information om lediga tomter samt försäljningsvillkor, kontakta:

Lima Besparingsskog, Kyrkbyn 106, 780 64 Lima.
Telefon: 0280-550 80
E-post: besparingsskog@limaskog.com

Tomtkarta (Nov 2015)

Planbestämmelser

Översiktskarta

Stäng meny