Delägare i Lima Besparingsskog kallas till
Ordinarie Jordägarstämma
Tisdagen den 28 maj 2019 kl 18:00Sixten Jernbergs museum, Limedsforsen

Dagordning
1) Enligt reglementet
2) Årsredovisning för 2018
3) Försäljning av arrendetomter vid Tandsjön, Strandkölen och Söråsbäcken
4) Försäljning av mark vid Norra Löten
5) Anslag till fortsatt utveckling av Äråbadet
6) Information om värdepappersportföljen i Handelsbanken

Vi bjuder på kaffe med dopp!

Lima 2019-04-24
LIMA ALLMÄNNINGSSTYRELSE

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på Besparingsskogens kontor från den 14 maj, samt i ovanstående länk.
Delägareförteckning med röstetal finns tillgänglig på Besparingsskogens kontor.
Ändringar i jordtal skall vara kontoret tillhanda senast 21 maj för att kunna påverka röstlängden.
Andelsägare, se till att ha fullmakt för hela fastigheten.

Stäng meny