Kallelse

Delägare i Lima Besparingsskog kallas till Ordinarie Jordägarstämma.

Tid:     Onsdag 23 maj 2018 kl 18:00.
Plats:  Sixten Jernbergs museum, Limedsforsen

Dagordning:

  1. Enligt reglementet
  2. Årsredovisning för 2017
  3. Försäljning av mark i Klossberget
  4. Förslag på bidrag till barmarksunderhåll av skogsbilvägar
  5. Information om Äråbadet
  6. Information om värdepappersportföljen i Handelsbanken

Handlingar till Jordägarstämma 2018-05-23

Stäng meny