Pågående projekt

 

Öppen fjälldal.

Projekt öppen fjälldal syftar till att öppna upp dalgången och återskapa gamla betesmarker och slåtterängar. Projektledare är Torbjörn Nilsson.

Ni kan ringa Torbjörn på telefon 076-803 60 60 om frågor kring öppen fjälldal.

 

 

Tomtområde Tandådalen/Hundfjället.

 

 

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer